Huren op basis van de leegstandswet

Als woonruimte bijvoorbeeld binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt, is het voor de eigenaar vaak niet zinvol de ruimte op de gebruikelijke manier te verhuren. Om leegstand te voorkomen, is het wel mogelijk de ruimte aan u als een tijdelijke huurder te verhuren.

Het voordeel is dat u vaak tegen een veel goedkoper of gereduceerd tarief een woning tijdelijk kan bewonen. Ook kan dit een goede oplossing bieden indien u op de wachtlijst staat bij de woningbouwverenging en er voorlopig nog geen zicht is dat u in aanmerking komt voor een woning maar u wel een een dak boven uw hoofd nodig heeft.

In tegenstelling tot antikraak wonen, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet wel het geval. Deze wet bepaalt namelijk dat de minimumtermijn voor tijdelijke verhuur 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan twee jaar of maximaal 5 jaar. Als er dus op basis van de leegstandswet wordt verhuurd is er sprake van tijdelijk (ver)huren.

Tijdelijk wonen kan gunstig zijn en voordelen bieden. Een voordeel is dat een en ander snel is geregeld en in verhouding vaak goedkoop. U heeft echter geen recht op huurbescherming en u kunt geen aanspraak maken op vervangende woonruimte. Indien het binnen onze mogelijkheden valt, zullen we u wel aan vervangende woonruimte proberen te helpen.

De Leegstandwet geeft de mogelijkheid om leegstaande woonruimte te verhuren. Daarvoor is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder kan de vergunning worden verlengd, maar de totale lengte van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar.

Hoe zit 't met de huurbescherming?

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn bijna alle huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal één maand voor de huurder en drie maanden voor de verhuurder.  Je bent bij tijdelijke verhuur altijd gegarandeerd van een minimale contractduur van 6 maanden. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door.

Hoe wordt de prijs vastgesteld bij tijdelijke verhuur?

De huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingstelsel (puntensysteem). In de meeste gevallen wordt de huurprijs vervolgens aan de hand van een percentage (tussen de 40% en de 90 %) van de maximale huur bepaald.

Huren op basis van anti-kraak

Er zijn in Nederland talloze panden die leegstaan, om wat voor reden dan ook. In afwachting van koop, sloop of renovatie, willen de eigenaren van deze panden voorkomen dat ze gekraakt worden of verloederen. De beste oplossing? Zorgen dat deze leegstaande panden bewoond worden.

De panden worden, indien nodig, geschikt gemaakt voor bewoning door er sanitaire voorzieningen in aan te brengen en te zorgen voor verwarming.

Als bewoner van zo’n pand betaal je slechts een minimale maandelijkse woonvergoeding. Tijdelijk wonen, antikraak, is goedkoop: veel ruimte tegen lage lasten. Het is echter geen huur; je hebt dus geen huurbescherming.

Voor deze vorm van wonen gelden wel een aantal voorwaarden:

We kunnen geen garantie afgeven hoe lang je ergens kunt blijven wonen. Je moet daarom zeer flexibel zijn en er geen problemen mee hebben dat je, nadat we je ingelicht hebben, binnen 2 weken het pand moet verlaten. Natuurlijk stelt Sleutelklaar alles in het werk om je een passende nieuwe woonruimte aan te bieden. Garanties kunnen wij hiervoor echter niet geven.

Indien het pand waarin jij woont te koop staat, kan het voorkomen dat potentiële kopers het pand willen bezichtigen. Hiervoor wordt uiteraard van te voren een afspraak over gemaakt. Het is daarom wel van belang dat je te allen tijde zorgt dat het pand er netjes en representatief uitziet.

Antikraak woningen zijn woningen of panden die bewoond worden ter voorkoming van kraken of verloederen. Deze panden moeten daarom ook permanent bewoond worden en zijn niet geschikt voor studenten die in de weekends naar hun ouders gaan.

Houd je van avontuur en zie je het als een uitdaging om op verschillende plekken, in bijzondere panden te wonen dan is wonen op basis van antikraak een hele leuke manier van wonen.

Op dit moment zijn er geen woningen beschikbaar

INSCHRIJVING NIET MOGELIJK