Tijdelijk verhuren

Staat uw woning te koop maar bewoont u deze zelf niet meer? Bespaar op uw dubbele lasten en zorg voor een respectvolle tijdelijke bewoning door een uitvoerig gescreende huurder. Sleutelklaar heeft ruimschoots ervaring met de zogenaamde overbruggingsverhuur op basis van de Leegstandwet. Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag van de vergunning bij uw gemeente en het aanvragen van de goedkeuring bij uw bank. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. 

Aanvraag goedkeuring verhuur zonder huurbescherming

Voor een aanvraag voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet zijn de volgende zaken noodzakelijk:

Bewijs dat de woning in de verkoop is: de verkoopopdracht van uw makelaar

  • Bewijs van eigendom: de eigendomsakte van uw woning
  • Het aanvraagformulier van het ministerie van VROM.
  • Volmacht aan Sleutelklaar zodat wij de aanvraag voor u mogen verzorgen bij de gemeente. (een korte e-mail is voldoende)

De leges voor een Leegstandwet vergunning verschillen per gemeente. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente. Gemiddeld duurt de aanvraag van een Leegstandwet vergunning bij een gemeente 14 dagen. 

Denk ook aan uw verzekeringen

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren? Meld dit dan op tijd aan uw verzekeraar. Verhuren kan namelijk gevolgen hebben voor uw bestaande verzekeringen zoals bijvoorbeeld uw opstalverzekering. Het kan zijn dat u niet meer voor alle risico’s verzekerd bent of u moet een hogere premie betalen. Uw verzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Fiscale consequenties

Het verhuren van uw woning heeft vrijwel altijd fiscale consequenties. In algemene zin komt uw te koop staande woning uit Box 1 en gaat naar Box 3. Dit betekent voor u dat:

  • Hypotheekrenteaftrek voor de te verhuren woning vervalt
  • Bijtelling van eigenwoningforfait van de te verhuren woning vervalt
  • Het saldo van de waarde van de te verhuren woning minus hypotheekschuld is belast boven de vrijstelling in Box 3.
  • Huurinkomsten van de te verhuren woning zijn echter onbelast

Informeer bij de Belastingdienst of een financieel adviseur wat in uw persoonlijke situatie de consequenties zijn.