Administratie voor vastgoedbeleggers en VVE's

U bent als eigenaar niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen appartement, als lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) bent u ook mede verantwoordelijk voor het hele gebouw. Een VvE die goed functioneert draagt er mede toe bij dat het woongenot toeneemt, en heeft een positieve uitwerking op de waarde van uw appartement. Goed VvE beheer is daarom uitermate belangrijk.

Nederland heeft ca. 100.000 Verenigingen van Eigenaren. Vele kleine verengingen functioneren gebrekkig of leiden een slapend bestaan. Door de nieuwe appartementenwet worden deze verenigingen verplicht daar verandering in aan te brengen. Sinds 1 mei 2008 dient iedere VvE een reservefonds te hebben voor het uitvoeren van (groot) onderhoud Een goed beheer van een VvE is makkelijker gezegd dan gedaan. Een administratiekantoor inschakelen lijkt op het eerste gezicht misschien een beetje te kostbaar met name voor de kleine verenigingen.

Sleutelklaar heeft speciaal voor deze kleine verenigingen een dienstenpakket samengesteld waarbij de vereniging zelf aan kan geven welke taken zij zelf gaat uitvoeren en welke taken zij door Sleutelklaar uit wil laten voeren.

  • Bestuurlijk en secretarieel beheer
  • Administratief en financieel beheer 
  • Technisch beheer 
  • Overig beheer

Hebben wij uw interesse gewekt? In een persoonlijk gesprek bespreken graag met u de mogelijkheden en tarieven.